Kontakt

mobile +48 691 538 562

hasiok2016(at}gmail.com - podstawowy

biuro(at]justynakomar.pl


 

Biografia


Absolwentka studiów podyplomowych „Elementy informatyki i obsługa programów graficznych” w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim (Filia w Cieszynie), magister filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Członek Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego (2007), a także Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (2009 - 2012). Sympatyk Otwartego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO (od III edycji) i Światowego Dnia Fotografii Otworkowej (od 2009).

Współautorka książki Moja cyfrówka i ja” wydanej przez Polskie Wydawnictwo Fotograficzne w 2009 (ISBN: 978-83-924694-2-1) i współtwórca kasety VHS „Wadowice” wydanej przez TVP w 1999.

Od 2005 prowadzi kursy e-learningowe z zakresu estetyki i kompozycji obrazu w Internetowej Szkole Fotografii, założonej przez Janusza Kobylińskiego.
Od 2008 opiekuje się serwisem internetowym fotografiaotworkowa.pl
Od 2010 redaktor naczelny tytułu prasowego „Fotografia Otworkowa” (PR 16630).

W 2011 r. główny organizator Międzynarodowego Konkursu Fotografii Otworkowej o Nagrodę Serwisu "Fotografia Otworkowa" i jeden z członków jury tego konkursu.

Główne cykle fotograficzne to: „Pan Czasu” (2004/2006), „Anioły” (2006/2008), „Miasto Kolorów” (2006/2010). więcej

 

Justyna Komar

Justyna Komar fotografuje od kilku lat z coraz większym zaangażowaniem. Jej poszukiwania koncentrują się wokół najprostszych motywów codzienności. Utrwala na swoich fotografiach przedmioty i sytuacje tworzące naturalną przestrzeń codziennego otoczenia. Próbuje znaleźć relacje jakie zachodzą miedzy nimi, odnaleźć rodzaj równowagi i harmonii, opisać je swoim własnym językiem obrazów fotograficznych. Jednocześnie wydobywa je z anonimowości przypisując tym przedmiotom i sytuacjom cechy symboliczne i metaforyczne. Stara się także ukształtować własny, indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przez co jej prace odznaczają się wysokim poziomem estetycznym i warsztatowym. W przedmiotach zwłaszcza, poprzez ich nieoczekiwane zaskakujące zbliżenia znajduje elementy, które być może umykają potocznemu postrzeganiu i dokładniejszej percepcji.

Marek Grygiel

Warszawa, 27 czerwca 2005
Justyna tropi formę. Czuje się wyraźnie, że weszła na wyższy etap rozwoju świadomości wizualnej, na którym ma dość figuratywności, dokumentowania rzeczywistości, odwzorowywania świata. Zafascynowała się formą, jako etapem przejściowym na drodze do abstrakcji.

Cezary Dybowski

Warszawa, 7 luty 2007


Jest przy tym coś ekstrawaganckiego w spojrzeniu na miasto od strony koloru. Nie od strony człowieka, czy nawet kamienia, co byłoby o tyle zrozumiałe, że jest to rodzaj konkretu. Ale fotografować miasto jako zbiór barwnych plam? Nie zaryzykuję twierdzenia, że fotografowanie abstrakcji jest trudniejsze, niż fotografowanie konkretu, ale bez wątpienia wymaga zupełnie innego sposobu myślenia. Tym bardziej, że Justyna ośmieliła się potraktować konkret jako abstrakcję.
Czyż to nie jest czystej wody intelektualna ekstrawagancja?

Jacek Zalewski

Lublin, 15 sierpnia 2010
Pomimo kompozycji niemal abstrakcyjnej z łatwością odczytujemy inspirującą autorkę rzeczywistość. W ten sposób realność motywu staje się kanwą na której rozgrywa się spektakl zależności koloru i formy odczuwany przez widza nie na poziomie informacji, ale już na poziomie emocji i estetyki.
(...) Justyna Komar posługuje się aparatem fotograficznym jak narzędziem rysunkowym. Precyzyjnie wyznacza najistotniejsze miejsca w kompozycji, które emanują energią skupiając uwagę odbiorcy.
(...) Podobnie jak włoski fotograf Franco Montana, Justyna Komar czyni fotografię koloru odzwierciedleniem subtelnych stanów gotowości na przyjmowanie piękna w sposób naturalny i na co dzień.

Witold Jacyków

26 sierpnia 2010